Hatches

Theraphosa
Theraphosa Member Posts: 2
edited September 2023 in Other Languages

Hej jag undrar varför dessa luckor finns, du har lyckats fånga 3 överlevare, bara 1 generater är lagad, då smiter dom sista ut där ? Hur kan det vara okej ? Om dom måste laga 5, då är det det dom ska innan dom kan smita ut. Sånt här, gör att jag tröttnar, totalt. Det förstör hela spelet.