SATIN ALIM BAŞARISIZ HATASI

kubilayfalay
kubilayfalay Member Posts: 1
edited October 2023 in Other Languages

Merhaba, bugün altın hücre paketi satın aldım ancak kartımdan para kesildiği halde oyuna yüklenmedi ne yapabilirim?