Problem z zadaniem urodzinowym

Dave2137
Dave2137 Member Posts: 2
edited June 2023 in Other Languages

Też macie problem z questem urodzinowym na ranom perki? Wybieram to zadanie i nie dostaje randomowych perków, probówałem bez perków to wtedy wcale ich nie miałem, próbowałem zarówno na kilerze i na survie i nie moge tego zrobić ktoś wie czy da się to naprawić czy to wina dbd?

Post edited by EQWashu on

Answers

This discussion has been closed.